Projekt BulkGate

Je spolufinancovaný Európskou úniou

BulkGate je komunikačný a marketingový nástroj, ktorý umožňuje malým a stredným podnikom efektívne komunikovať so svojím cieľovým publikom prostredníctvom viacerých kanálov s minimálnym úsilím a pri nízkych nákladoch. BulkGate prináša revolučné riešenie v komunikácii.

EU
MPO