Analyzování marketingových kampaní je velmi důležitý úkol pro každého marketéra. Musíte vidět, jestli vynaložené náklady skutečně přinesly požadovaný efekt v kladném ROI (návrat investice) nebo v jiných metrikách. Jinými slovy, zda kampaň splnila svůj účel.

Hromadná SMS kampaň není výjimkou. Existuje pár nezbytných metrik, které vám mohou pomoct zjistit, zdali vaše kampaň byla úspěšná, nebo ne. Tyto nezbytné metriky vám také poskytnou zpětnou vazbu pro vaši další SMS kampaň, protože vám ukáží, co funguje a co ne.

proces odesilani sms kampaně

BulkGate Portal a jeho nový detail kampaně vám pomůže měřit efektivitu vaší SMS kampaně s následující sadou metrik:

Míra doručení

Míra doručení uvádí, kolik z vašich zpráv bylo doručeno příjemcům vašeho seznamu kontaktů. Před odesláním kampaně odfiltrujeme DND (do not disturb) čísla spolu s čísly ve vašem black listu. Tímto krokem vám ušetříme náklady, protože neplatíte za zprávy příjemců, kteří nechtějí vaši zprávu a vy jim nechcete poslat zprávu. Míra doručení se poté vypočítá pouze z těch čísel, na která byla zpráva kampaně skutečně odeslána.

I když je míra doručení většinou vyšší, než 90%, je důležité poznamenat, že je ovlivněna řadou faktorů. Faktorem může být kvalita seznamu čísel, telekomunikační sítě a operátoři atd.

Tuto míru naleznete na našem detailu kampaně v části Analytika.

sms kampaň a její analytika

Míra opt-out

Míra op-out je velmi důležitým ukazatelem úspěšnosti vašeho targetingu (zacílení) a obsahu vaší zprávy. Představuje počet příjemců, kteří se odhlásili od odběru vašich zpráv po obdržení vaší kampaně.

Příjemci se mohou z různých důvodů odhlásit z vašich kampaní. Může za tím stát nesprávný targeting cílové skupin, obsah zprávy nepřinesl žádnou hodnotu, nevhodné načasování kampaně, příjemci už nemají zájem o vaše marketingová a prodejní sdělení, posíláte jim moc často zprávy atd.

Měli byste vždy usilovat o co nejnižší míru opt-out. I když se obvykle najde někdo, kdo se odhlásí z odběru vašich SMS kampaní, dobrá míra opt-out je nižší než 0,5%.

Je důležité otestovat vaši SMS kampaň dříve, než ji odešlete tisícům lidí ve vašem seznamu kontaktů, protože můžete najít nějaký problém, který by mohl míru odhlášení zvýšit.

Detail kampaně vám také ukáže, jak se příjemci odhlásili z vaší kampaně, ať už zadali STOP SMS nebo použili náš webový opt-out.

Míra prokliku

Když do vaší kampaně vložíte odkaz, který byl zkrácen přes BulkGate zkracovač URL, můžete analyzovat míru prokliku mezi dalšími užitečnými údaji.

Míra prokliku (angl. Click-through rate) představuje procento lidí, kteří se o vaši zprávu zajímali a klikli na odkaz, který je přesměroval na vaši webovou stránku. Míra prokliku, v sekci Analytika v detailu kampaně, je počet jedinečných kliknutí, kdy 1 osoba představuje maximálně 1 proklik, i když na odkaz klikla vícekrát.

Průměrná míra prokliku v SMS marketingu je 19%, což je nejvíc ze všech reklamních médií.

Pokud máte zájem se podívat, kdy lidé klikli na váš odkaz nebo odkazy ve vaší kampani, jaký byl celkový počet kliků (někteří lidé mohli otevřít odkaz vícekrát), a další užitečné statistiky, pak můžete jít do sekce Krátké URL v detailu kampaně. Tyto údaje vám poskytnou další obrázek o vašich příjemcích, který následně můžete použít v další kampani.

analýza krátkého url

Míra konverze

Míra konverze označuje procento příjemců, kteří podnikli vámi žádoucí kroky. Žádoucím krokem může být nákup produktu nebo servisu, přihlášení se k odběru novinek, telefonní hovor, návštěva vašich webových stránek atd.

SMS marketing dosahuje ohromné míry konverze až 45%. To může vést k velmi působivé návratnosti investic, což je metrika, která je popsaná níže.

Pokud nechcete vypočítat míru konverze kampaně ručně (CR = počet konverzí / počet návštěvníků webových stránek), pak můžete použít campign URL builder od Google spolu s vaším Google Analytics účtem. Stále je však třeba, abyste zkrátili odkaz na BulkGate, abyste získali míru prokliku a další data.

V současné době pracujeme na bezproblémovém propojení mezi Google Analytics a BulkGate, aby pro vás nebylo tak složité analyzovat míru konverze.

Smart SMS

Pokud vytvoříte Smart SMS kampaň a aktivujete objednávkový formulář, míra konverze bude automaticky spočítána v detailu kampaně.

Návratnost investice

Návratnost investice (angl. Return on investment; ROI) je pravděpodobně nejdůležitější metrikou pro marketéry. Měří efektivitu investice, v našem případě efektivitu marketingové investice (SMS kampaň). Jak jsem napsal výše, míra konverzí pro SMS kampaň je opravdu vysoká, což se pak může projevit v návratnosti investice – záleží na druhu konverze.

Každý marketér chce vidět, jak velké je ROI kampaně. ROI může být opět počítáno manuálně (ROI=((zisk – vynaložená částka) / vynaložená částka) x 100), nebo můžete použít Google Analytics jako u předchozí metriky.

Stejně jako tomu bylo řečeno u míry konverze, pracujeme pro vás na bezproblémovém řešení. V dalším blogovém příspěvku vám popíšu, jak nastavit váš Google Analytics účet, abyste mohli získat ROI vaší kampaně.

Další užitečné metriky

Detail kampaně vám poskytuje další užitečné metriky a údaje, které vám poskytnou další pohled o výsledcích vaší SMS kampaně.

Cena za prokliknutí

Tato metrika je spojena s mírou prokliku a náklady kampaně, protože vám sděluje, na kolik vás vyšel 1 proklik, který převede osobu na vaše webové stránky. Čím více kliknutí tím nižší cena za proklik, což vede k vyšší efektivitě kampaně. Tato metrika zohledňuje všechna kliknutí na váš odkaz. Pokud tedy někdo klikne pětkrát na stejný odkaz, ovlivní to cenu za proklik.

Cena za příjemce (unikátní klik)

Cena za příjemce je téměř shodná s metrikou cena za prokliknutí. Tato metrika nezaznamenává, pokud příjemce klikl na odkaz vícekrát.

Náklady podle země

V BulkGate detailu kampaně můžete také zobrazit podrobný seznam nákladů podle jednotlivých zemí.

náklady sms kampaně podle zemí

To vám může poskytnout lepší přehled nad tím, kam vaše zprávy šly, jaké byly náklady podle operátorů atd.

Výše uvedený seznam metrik je opravdu užitečný pro každého, kdo se snaží analyzovat efektivitu odeslané SMS kampaně a použít výsledky pro optimalizování té následující. Zaregistrujte se na BulkGate Portálu a začněte budovat a analyzovat vaše vlastní kampaně.