Co je to vokativ?

Vokativ (česky též volatel) je 5. pád podstatného jména. Podstatné jméno ve vokativu označuje osobu, kterou mluvčí oslovuje. Pokud byste se chtěli o vokativu dozvědět více, podívejte se na toto názorné video.

Vokativzdroj: https://www.ilearnczech.com/

Jak použitím vokativu ovlivníte charakter vaší zprávy?

Ve většině jazyků, dokonce ani v blízké slovenštině, se tvar jména při oslovování nemění. Nicméně v českém jazyce je tomu jinak a to nám v některých případech může komplikovat život zejména na místech, kde potřebujeme vkládat jména automaticky (například pomocí proměnných). Při vytváření zprávy se jedná především o oslovení vašeho publika, a to jménem nebo příjmením právě v tomto 5. pádu. Použití jména ve tvaru „Hynku, Viléme, Jarmilo!“ udělá vaši zprávu lidštější a osobnější a více se tím přiblížíte vašim zákazníkům. Takováto komunikace vám umožní budovat užší vazby (např. ve vztahu obchodník-zákazník), které pak vedou k lepší spolupráci a oboustranné spokojenosti.

Jak použít vokativ při vytváření SMS a Viber kampaně?

Pokud máte u kontaktu kromě telefonního čísla uloženo i jméno a/nebo příjmení, máte možnost při vytváření textu zprávy, ať už ve Viber nebo SMS kampani, vložit proměnnou:

  • Příjmení – 5.pád (název proměnné je <first_name_vokativ>)
  • Jméno – 5.pád (název proměnné je <last_name_vokativ>)

Po kliknutí na tuto proměnnou v okně editoru zprávy, v našem případě „Hynku“, se objeví okno s názvem proměnné a jejím procentním zastoupením v seznamu kontaktů, které chceme v kampani použít. Pokud například v kampani použijeme dva příjemce a máme uvedeno jméno pouze u jednoho z nich, zobrazí se nám 50% zastoupení.

Proměnná

Použití vokativu při posílání zpráv prostřednictvím API

Do textu je možné zadat proměnné/zástupné fráze, které budou před odesláním zprávy nahrazeny za konkrétní hodnoty.


POST /api/2.0/advanced/promotional HTTP/1.1
Host: portal.bulkgate.com
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-cache

{
  "application_id": "APPLICATION_ID",
  "application_token": "APPLICATION_TOKEN",
  "number": [{"number": "447820125799", "variables": {"first_name": "Lukáš"}}],
  "text": "Ahoj, <first_name_vokativ>, rád tě poznávám."
}

Výsledná zpráva pak bude vypadat následovně:


Ahoj, Lukáši, rád tě poznávám.

Hynku, Viléme, Jarmilo, na nic už nečekejte a oslovte vaše publikum už teď ;)