Black Friday je synonymem nákupního šílenství. Uprostřed chaosu se však marketingové kampaně často stávají bitevním polem plným chyb. Prozkoumejte sedm nejčastějších chyb v mobilních marketingových kampaních a zjistěte, jak se jim vyhnout.

Základní tip BulkGate: Zlaté pravidlo pro úspěch na Black Friday

Nezapomeňte, že na Black Friday platí, že čím kratší zpráva, tím lepší dojem! Vyvarujte se zasílání SMS zpráv delších než 160 znaků. Překročení tohoto limitu by mohlo mít neblahé následky, potenciálně zmařit celou marketingovou kampaň a poškodit pověst vaší značky. Dodržování "pravidla jedné SMS" není jen dobrým zvykem, ale i pojistkou proti provozním potížím. Představte si, že odešlete dlouhou zprávu a operátor ji odmítne kvůli jedinému chybnému znaku - celá vaše kampaň se může zhroutit jako domeček z karet. Potřebujete sdělit více informací? Použijte zkracovač BulkGate a nahraďte dlouhou textovou zprávu klikatelným URL odkazem. Především však před spuštěním kampaň důkladně otestujte, abyste zajistili její hladký průběh. Ať je krátká, výstižná a úspěšná!

1. Nesprávná segmentace

Špatný tah

Používání univerzálního přístupu ke sdělení bez správné segmentace publika.

Důsledky

Vede k tomu, že se nerelevantní zprávy dostanou k nesprávnému publiku, sníží míru zapojení a poškodí vnímání značky.

Ilustrace

Představte si scénář, ve kterém přední značka sportovního oblečení rozesílá hromadné SMS nabídky propagující novou kolekci dámského oblečení na jógu celé své zákaznické základně, včetně významného segmentu mužských zákazníků, kteří se zajímají o outdoorové vybavení pro dobrodružství. Nejenže by mužští zákazníci považovali zprávu za irelevantní, ale mohla by také působit obtěžujícím dojmem nebo jako spam. Tento nesoulad by mohl vést ke ztrátě angažovanosti zákazníků a časem by poškodil image značky, protože zákazníci by vnímali, že značka není v kontaktu s jejich preferencemi.

* "V podstatě již neexistuje marketing, který by byl univerzální, a personalizace je jedním z nejlepších způsobů, jak zvýšit účinnost a relevanci sdělení - což je obzvláště nutné, pokud jde o elektronické obchodování." (Personalizace v marketingu - kde je hranice mezi "cool" a "creepy"?)

Vegani dostanou nabídku hamburgerů s masem

2. Slabá výzva k akci (CTA)

Chybný krok

Vytváření vágních nebo neinspirativních CTA, které nevyvolávají pocit naléhavosti nebo zákazníka jasně nevedou k tomu, jakou akci má provést.

Důsledek

Bez přesvědčivé CTA klesá míra konverze a snižuje se návratnost investic do kampaně. Zákazníci se navíc mohou cítit ztraceni v tom, jaké mají být další kroky, což vede ke ztrátě potenciálních prodejů a snížení spokojenosti zákazníků.

Ilustrace

Vezměme si místní restauraci, která na Black Friday rozešle textovou zprávu s CTA: "Navštivte nás.". Zpráva je neurčitá a nesděluje zákazníkovi žádnou pobídku k akci. Nyní si představte textovou zprávu od konkurence s CTA, která uvádí: "Užijte si na Černý pátek k večeři dezert zdarma, rezervujte si stůl hned!". To vyvolává vzrušení, nabízí hodnotu a navádí zákazníka, jakou akci má podniknout, a proto pravděpodobně přivede do restaurace více návštěvníků. Časem si zákazníci spíše zapamatují konkurenci s lákavými nabídkami než konkurenci s vágními apely, což ovlivní nejen prodej v daný den, ale také dlouhodobou loajalitu zákazníků.

* "CTA je vaše poslední šance, jak přimět vaše publikum, aby se zapojilo do zprávy, kterou posíláte. Použijte CTA, které je jasné a snadno pochopitelné." (Průvodce SMS marketingem pro Black Friday)

3. Příliš velký důraz na slevy

Špatný krok

Spoléhání se pouze na komunikaci zaměřenou na slevy bez zdůraznění hodnoty nebo jedinečnosti vaší nabídky.

Důsledek

To může vést k cenové válce s konkurencí a také naučit zákazníky nakupovat pouze během výprodejů, což z dlouhodobého hlediska ovlivní ziskovost. Navíc může být značka vnímána jako nízkohodnotná, což by mohlo zákazníky odradit od nákupu za běžné ceny. Tito zákazníci nemusí být značce věrní, ale místo toho se honí za nejlepšími nabídkami.

Ilustrace

Obchod s železářským zbožím, který nabízí plošné slevy na všechny výrobky, může zpočátku zaznamenat nárůst prodeje. Pokud však konkurenční značka vyzdvihuje nejen slevu, ale také vyšší životnost baterií a výjimečnou záruku svých výrobků, mohou se zákazníci přiklonit k druhé značce. Časem se značka prvního obchodu může stát synonymem pro levné výrobky s nízkou hodnotou, zatímco konkurenční obchod může být vnímán jako obchod nabízející hodnotu za peníze, což ovlivní loajalitu zákazníků a dlouhodobou ziskovost.

4. Ignorování propagačních akcí po Black Friday

Chybný krok

Nerozšíření marketingového úsilí po Black Friday na Cyber Monday a vánoční sezónu.

Důsledky

Výsledkem jsou ztracené příležitosti k využití impulzivních nákupů a peníze ponechané na stole. Zákazníci navíc mohou přesunout svou pozornost ke konkurenci, která je nadále láká nabídkami a akcemi.

Ilustrace

Představte si obchod s elektronikou, který měl na Black Friday raketové prodeje, ale po skončení akce zavře. Naproti tomu konkurent pokračuje v nastoleném tempu nabídkami na kybernetické pondělí a "Průvodcem technickými dárky na svátky", který rozesílá prostřednictvím textových zpráv a chatu. Je pravděpodobné, že zákazníci budou pokračovat v kontaktu s druhým jmenovaným obchodem, což povede k vyšším objemům prodeje během celé sváteční sezóny, zatímco první obchod o tyto dodatečné příležitosti k příjmům přijde.

5. Nedostatek včasného plánování

Chybný krok

Odkládání plánování kampaně na poslední chvíli, což neponechává prostor pro důkladnou analýzu nebo optimalizaci strategie.

Důsledky

Spěch na poslední chvíli může vést ke špatně připraveným sdělením, promarněným příležitostem a nakonec k neuspokojivému výkonu kampaně. Nedostatečná příprava může navíc vést k technickým selháním nebo chybám, které mohou frustrovat zákazníky a poškodit pověst značky.

Ilustrace

Představte si značku péče o pleť, která se na poslední chvíli rozhodne naskočit na Black Friday a narychlo připraví SMS kampaň. Zprávy jsou plné překlepů, nabídky nejsou přesvědčivé a odkazy vedou na chybové stránky. Zákazníci, kteří jsou frustrováni špatným uživatelským prostředím, se mohou rozhodnout nakupovat u konkurence, což vede ke ztrátě tržeb. Kromě toho může utrpět pověst značky, protože zákazníci mohou zpochybnit její profesionalitu a spolehlivost.

6. Nedostatečné testování kampaní

Chybný krok

Zanedbání testování kampaní SMS a chatovacích aplikací před Black Friday.

Důsledky

Technické závady, špatně naformátované zprávy nebo nefunkční odkazy mohou vést k frustrujícímu uživatelskému zážitku a potenciálně ztrátě prodeje.

Ilustrace

Představte si, že prodejce módy spustí svou SMS kampaň na Black Friday, aniž by otestoval odkazy. Zprávy přesměrují zákazníky na chybu "Stránka nenalezena", což vyvolá vlnu frustrace. Sociální média pak zaplaví stížnosti a screenshoty neúspěšné kampaně, což se pro značku stane noční můrou v oblasti PR. Negativní publicita nejenže ovlivňuje prodeje, ale také podkopává důvěru a může mít dlouhodobý negativní dopad na pověst značky.

Zákazníci uvítají možnost odhlášení odběru v marketingových kampaních

7. Ignorování možnosti odhlášení odběru

Špatný krok

Neuvedení jasných pokynů k odhlášení ve zprávách.

Důsledky

Zvýšené podráždění zákazníků a potenciální právní důsledky.

Ilustrace

Zvažte scénář, ve kterém značka bytových doplňků neustále zasílá reklamní zprávy, aniž by poskytla možnost odhlášení. Podráždění zákazníci by se mohli obrátit na veřejná fóra nebo sociální média, aby vyjádřili svou frustraci, což by vedlo k negativním recenzím a poškození image značky. Kromě toho by značka mohla čelit právním problémům, pokud by se zjistilo, že nedodržuje předpisy o ochraně údajů a soukromí, což by vedlo k finančním sankcím a dalšímu poškození její pověsti.

Závěr

Black Friday není jen testem toho, kdo nejvíce sníží ceny, ale také testem strategie, pochopení svého publika a vytváření sdělení, která budou mít ohlas. Poučíte-li se z minulých chybných kroků, budete-li se řídit osvědčenými postupy a poctivě se připravíte s dostatečným předstihem, zajistíte, že vaše marketingové SMS a chatové kampaně na Black Friday budou mít u vašeho publika správný tón a posunou vaši značku co nejblíže k významnému úspěchu během vrcholné prodejní sezóny. Dobře se připravte a podpořte tak vaši značku směrem k úspěšné prodejní sezóně. Chcete-li se dozvědět více o mobilních marketingových kampaních pro Black Friday, podívejte se na našeho Průvodce SMS marketingem pro Black Friday.