Black Friday je synonymom nákupného šialenstva. Uprostred chaosu sa však marketingové kampane často stávajú bojiskom plnom chýb. Preskúmajte sedem častých chýb v mobilných marketingových kampaniach a naučte sa, ako sa im vyhnúť.

Základný tip spoločnosti BulkGate: Zlaté pravidlo pre úspech na Black Friday

Nezabúdajte, že na Black Friday platí: Čím kratšia správa, tým lepší dojem! Vyhnite sa textovým správam dlhším ako 160 znakov. Prekročenie tohto limitu by mohlo mať neblahé následky, ktoré by mohli zničiť celú marketingovú kampaň a poškodiť povesť vašej značky. Dodržiavanie "pravidla jednej SMS" je nielen dobrým zvykom, ale aj poistkou proti prevádzkovým problémom. Predstavte si, že pošlete dlhú správu a operátor ju odmietne kvôli jedinému chybne napísanému znaku - celá vaša kampaň by sa mohla zrútiť ako domček z kariet. Potrebujete zdieľať ďalšie informácie? Použite skracovač BulkGate a nahraďte dlhú textovú správu klikateľným odkazom URL. Pred spustením kampane si predovšetkým dôkladne otestujte jej hladký priebeh. Nech je krátka, výstižná a úspešná!

1. Nesprávna segmentácia

Chybný krok

Využívanie univerzálneho prístupu pri zasielaní správ bez správnej segmentácie publika.

Následky

Vedie to k tomu, že nerelevantné správy sa dostanú k nesprávnemu publiku, zníži sa miera zapojenia a poškodí sa vnímanie značky.

Ilustrácia

Predstavte si scenár, v ktorom popredná značka športového oblečenia rozosiela hromadné SMS ponuky propagujúce ich novú kolekciu dámskeho oblečenia na jogu celej zákazníckej základni vrátane významného segmentu mužských zákazníkov, ktorí sa zaujímajú o outdoorové dobrodružné vybavenie. Nielenže by mužskí zákazníci považovali správu za irelevantnú, ale mohla by pôsobiť aj ako otravná alebo spamová. Tento nesúlad by mohol viesť k strate angažovanosti zákazníkov a časom aj k poškodeniu imidžu značky, pretože zákazníci by vnímali, že značka nie je v kontakte s ich preferenciami.

* "V podstate už neexistuje marketing, ktorý by vyhovoval všetkým, a personalizácia je jedným z najlepších spôsobov, ako zvýšiť účinnosť a relevantnosť vašich správ - čo je obzvlášť potrebné, keď ide o elektronický obchod." (Personalizácia v marketingu - kde je hranica medzi "cool" a "creepy"?)

Vegáni dostanú ponuku hamburgerov s mäsom

2. Slabá výzva na akciu (CTA)

Nesprávny krok

Tvorba nejasných alebo neinšpiratívnych CTA, ktoré nevzbudzujú pocit naliehavosti alebo jasne nenavádzajú zákazníka, akú akciu má vykonať.

Dôsledok

Bez presvedčivého CTA klesá miera konverzie a návratnosť investícií do kampane sa znižuje. Zákazníci sa navyše môžu cítiť stratení v tom, aké majú byť ďalšie kroky, čo vedie k strate potenciálnych predajov a zníženiu spokojnosti zákazníkov.

Ilustrácia

Zoberme si miestnu reštauráciu, ktorá na Black Friday rozosiela SMS s CTA s textom: "Navštívte nás". Správa je nejasná a nevyjadruje žiadnu motiváciu pre zákazníka, aby konal. Teraz si predstavte SMS od konkurenčnej spoločnosti s CTA, v ktorej sa uvádza: "Vychutnajte si dezert zadarmo k večeri počas Black Friday, rezervujte si stôl hneď!". Tá vytvára vzrušenie, ponúka hodnotu a usmerňuje zákazníka, akú akciu má vykonať, a preto je pravdepodobné, že do reštaurácie privedie viac návštevníkov. Zákazníci si časom pravdepodobne zapamätajú skôr konkurenta s lákavými ponukami než toho s vágnymi výzvami, čo ovplyvní nielen predaj v daný deň, ale aj dlhodobú lojalitu zákazníkov.

* "CTA je vaša posledná šanca, aby vaše publikum zaujalo posolstvo, ktoré mu posielate. Použite CTA, ktoré je jasné a zrozumiteľné." (Sprievodca SMS marketingom na čierny piatok)

3. Prílišný dôraz na zľavy

Nesprávny krok

Spoliehanie sa výlučne na komunikáciu zameranú na zľavy bez zdôraznenia hodnoty alebo jedinečnosti vašej ponuky.

Dôsledok

Môže to viesť k cenovej vojne s konkurenciou a tiež naučiť zákazníkov nakupovať len počas výpredajov, čo z dlhodobého hľadiska ovplyvní ziskovosť. Okrem toho môže byť značka vnímaná ako nízkohodnotná, čo by mohlo zákazníkov odradiť od nákupov za bežné ceny. Títo zákazníci nemusia byť lojálni značke, ale namiesto toho sa naháňajú za najvýhodnejšími ponukami.

Ilustrácia

Obchod s technickými pomôckami, ktorý ponúka plošné zľavy na všetky výrobky, môže spočiatku zaznamenať prudký nárast predaja. Ak však konkurenčná značka vyzdvihuje nielen zľavu, ale aj vynikajúcu výdrž batérie a výnimočnú záruku svojich výrobkov, zákazníci sa môžu prikloniť k druhej značke. Časom sa značka prvého obchodu môže stať synonymom lacných výrobkov s nízkou hodnotou, zatiaľ čo konkurenčný obchod môže byť vnímaný ako obchod ponúkajúci hodnotu za peniaze, čo ovplyvní lojalitu zákazníkov a dlhodobú ziskovosť.

4. Ignorovanie propagačných akcií po Black Friday

Nesprávny krok

Nerozšírenie marketingového úsilia po Black Friday na Cyber Monday a vianočnú sezónu.

Dôsledky

Výsledkom sú stratené príležitosti na využitie nákupného impulzu a peniaze zostávajú na stole. Zákazníci navyše môžu presunúť svoju pozornosť ku konkurencii, ktorá ich naďalej láka ponukami a akciami.

Ilustrácia

Predstavte si obchod s elektronikou, ktorý mal na Black Friday raketový predaj, ale po skončení akcie sa odmlčí. Naproti tomu konkurent pokračuje v dynamike ponukami na Cyber Monday a "Sprievodcom sviatočnými technickými darčekmi", ktorý rozosiela prostredníctvom SMS a chatu. Je pravdepodobné, že zákazníci budú pokračovať v kontakte s druhým menovaným, čo povedie k vyššiemu objemu predaja počas celej sviatočnej sezóny, zatiaľ čo prvý obchod príde o tieto dodatočné príležitosti na príjmy.

5. Nedostatok včasného plánovania

Nesprávny krok

Odkladanie plánovania kampane na poslednú chvíľu, čo nenecháva priestor na dôkladnú analýzu alebo optimalizáciu stratégie.

Dôsledky

Uponáhľanie sa na poslednú chvíľu môže viesť k zle pripraveným správam, nevyužitým príležitostiam a v konečnom dôsledku k neuspokojivému výkonu kampane. Okrem toho by nedostatočná príprava mohla mať za následok technické poruchy alebo chyby, ktoré by mohli frustrovať zákazníkov a poškodiť povesť značky.

Ilustrácia

Predstavte si značku starostlivosti o pleť, ktorá sa na poslednú chvíľu rozhodne naskočiť naBlack Friday a narýchlo pripraví SMS kampaň. Správy sú plné preklepov, ponuky nie sú presvedčivé a odkazy vedú na chybové stránky. Zákazníci, ktorí sú frustrovaní zo zlého používateľského zážitku, sa môžu rozhodnúť nakupovať u konkurencie, čo vedie k strate predaja. Okrem toho by mohla utrpieť povesť značky, keďže zákazníci by mohli spochybniť jej profesionalitu a spoľahlivosť.

6. Neschopnosť testovať kampane

Nesprávny krok

Zanedbanie testovania kampaní SMS a chatových aplikácií pred Black Friday.

Dôsledky

Technické poruchy, zle naformátované správy alebo nefunkčné odkazy môžu viesť k frustrujúcemu používateľskému zážitku a potenciálne k strate predaja.

Ilustrácia

Predstavte si, že predajca módnych potrieb spustí svoju SMS kampaň na Black Friday bez otestovania odkazov. Správy presmerujú zákazníkov na chybu "Stránka nebola nájdená", čo vyvolá vlnu frustrácie. Sociálne médiá potom zaplavia sťažnosti a screenshoty neúspešnej kampane, čo sa pre značku stane nočnou morou PR. Negatívna publicita nielenže ovplyvňuje predaj, ale tiež narúša dôveru a môže mať dlhodobý negatívny vplyv na povesť značky.

Zákazníci uvítajú možnosť odhlásiť sa z odberu marketingových kampaní

7. Ignorovanie možností odhlásenia

Chybný krok

Neuvedenie jasných pokynov na odhlásenie v správach.

Dôsledky

Zvýšené podráždenie zákazníkov a potenciálne právne dôsledky.

Ilustrácia

Zvážte scenár, v ktorom značka dekorácií do domácnosti nepretržite posiela propagačné správy bez poskytnutia možnosti odhlásenia. Podráždení zákazníci by sa mohli obrátiť na verejné fóra alebo sociálne médiá, aby vyjadrili svoju frustráciu, čo by viedlo k negatívnym hodnoteniam a poškodeniu imidžu značky. Okrem toho by značka mohla čeliť právnym problémom, ak sa zistí, že nedodržiava predpisy o ochrane údajov a súkromia, čo by viedlo k finančným pokutám a ďalšiemu poškodeniu jej dobrého mena.

Záver

Black Friday nie je len testom toho, kto najviac zníži ceny, ale aj test stratégie, pochopenia svojho publika a vytvárania správ ktoré budú mať odozvu. Poučením sa z chybných krokov z minulosti, dodržaním osvedčených postupov a poctivou prípravou v dostatočnom predstihu zabezpečíte, aby vaše SMS a chat marketingové kampane na Black Friday zasiahli správnym tónon váše publikum a posunuli tak vašu značku čo najbližšie k významnému úspechu počas vrcholu predajnej sezóny. Ak sa chcete dozvedieť viac o mobilných marektingových kampaniach na Black Friday, prečítajte si našeho Sprievodcu SMS marketingom pre Black Friday.