Co je to zkracovač URL?

V dnešním článku bych vám rád představil další vychytávku z našeho funkcemi nabitého BulkGate Portálu, která vám ušetří prostředky vynakládané při vytváření vašich SMS kampaní.

Zkracovač adres URL, známý také jako zkracovač odkazů, je služba, která může mít zásadní dopad na vaše marketingové úsilí. Funguje tak, že jakoukoli dlouhou adresu URL přemění na kratší a čitelnější odkaz. Kromě toho, že je takovýto odkaz více sexy, je pak daleko snazší jej sdílet, kopírovat nebo třeba i ústně předávat. To je důležité zejména v situacích, kdy vaše publikum nemůže fyzicky kliknout na váš odkaz. Zkrácené URL adresy tak mohou zvýšit interakci až o 39 %. Finální zkrácená adresa může vypadat třeba nějak takhle: http://ms6.cz/1P. Když uživatel klikne na zkrácenou verzi, je automaticky přesměrován na cílovou adresu URL. Díky zkracovači URL můžete vložit takto zkrácenou URL do textu zprávy a ušetřit tak cenné znaky (to je u SMS zpráv s limitovaným počtem 160 znaků zcela zásadní). Toho pak můžete využít a lépe popsat produkt nebo službu, kterou nabízíte, a tím získat nové zákazníky a zvýšit vaše prodeje.

Pro ilustraci si prohlédněte přiložené obrázky.

Původní text zprávy s vloženou dlouhou URL adresou: Nezkrácená URL adresa Text zprávy po vložení zkracovačem upraveného odkazu: Zkrácená URL adresa V pravém dolním rohu si všimněte zejména délky zprávy a počtu SMS, na které bude zpráva rozdělena.

Pojďme si nyní spolu vytvořit jednu SMS kampaň, abyste si lépe dokázali představit, jaké výhody použití našeho zkracovače přináší.

Vytvoření nového krátkého URL

Při vytváření kampaně zvolte typ , který chcete použít (hromadná kampaň, chytrá kampaň), dále pak sadu kanálů (SMS nebo Viber se zálohou SMS), zvolte pro vaši kampaň vhodné jméno a přejděte k výběru kontaktů. Vyberte kontakty, které chcete ve vaší kampani použít a přejděte do dalšího kroku, což je vyplnění textu zprávy v případě hromadné kampaně (máte možnost použít kontakty z adresáře, CSV/Excel, vCard souboru nebo můžete zadat čísla ručně). U chytré kampaně se vyplňuje text SMS zprávy až po vyplnění Business stránky a textu zprávy chatovací aplikace (Viber zpráva – zde také můžete využít URL zkracovače).

A tady už se dostáváme k samotnému zkracovači URL. Pod oknem pro vložení textu zprávy klikněte na „Zkracovač URL“ a zvolte „Nové krátké URL“. Zadejte dlouhé URL odkazu, který chcete zkrátit, zvolte jednu z krátkých domén (na našem Portálu můžete vybírat z těchto domén - ur7.fr, u1.pm, ms6.fr, ms6.cz nebo msg.bg) a klikněte na tlačítko „Vytvořit“. Váš nový zkrácený odkaz se objeví v nabídce a můžete ho pomocí ikon vpravo od odkazu vložit do textu zprávy, upravit nebo úplně odstranit.

Použití existujícího URL

Pro ty z vás, kteří jste již zkracovač URL v minulosti používali, uvádím možnost využití volby „Existující krátké URL“. Zde můžete vybrat jeden z již dříve vytvořených krátkých odkazů a pomocí tlačítka „Přidat“ ho vložit do seznamu, odkud jej pak, stejně jako při vytváření nového krátkého URL, pomocí ikony vložíte do textu zprávy.

Krátký odkaz na soubor

Pomocí našeho zkracovače můžete také vytvořit krátký odkaz na soubor. Klikněte na „Přidat soubor“ a pomocí tlačítka „Vybrat soubor“ zvolte soubor, ze kterého chcete vytvořit zkrácenou URL. Vyberte délku expirace v rozmezí jednoho dne až dvou měsíců, vyberte krátkou doménu a klikněte na tlačítko „Nahrát“. Pomocí ikony přidejte krátký odkaz do textu viz předchozí odstavec.

S touto funkcí jsou spojena určitá omezení - maximální velikost souboru je 5 MB a jsou povoleny pouze tyto typy souborů: .gif, .jpg, .jpeg, .png, .tiff, .wav, .mpeg, .xlsx, .xls, .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .txt, .csv.

Už zbývá jen vyplnit ostatní potřebné údaje a kampaň odeslat. Gratulujeme - vaše kampaň byla úspěšně odeslána a vy jste díky našemu zkracovači URL ušetřili svoje kredity na další kampaně a další potenciální zákazníky. ;-)

Správce zkracovače

Pro správu odkazů slouží Správce zkracovače, kam se ukládají všechny vámi zkrácené URL, které jste si do této chvíle vytvořili. V seznamu pak vidíte typ, titulek, počet kliknutí, datum expirace a zda je zkracovač aktivní (s možností vypnutí). Dále pak ikonu „Upravit“, „Smazat“ a „Nástěnka“ (kde můžete odkaz upravovat, mazat popřípadě si můžete zobrazit podrobnější informace).

Pokud vám náš zkracovač z nějakého důvodu nevyhovuje, můžete využít i jiné zkracovače, mezi mnohými bych zmínil několik nejpopulárnějších, a to Bitly, Rebrandly, TinyURL, BL.INK a Clickmeter.

Pojďte vytěžit z vašich hromadných kampaní maximum a začněte benefitovat z našeho URL zkracovače už ve vaší příští kampani. ZKRACUJTE a přesvědčte se o přínosech této skvělé funkcionality na vlastní oči!