Čo je skracovač URL?

V dnešnom článku by som vám rád predstavil ďalšiu vychytávku z nášho funkciami nabitého Portálu BulkGate, ktorá vám ušetrí peniaze pri vytváraní vašich SMS kampaní.

Skracovač adries URL, známy aj ako skracovač odkazov, je služba, ktorá môže mať veľký vplyv na vaše marketingové úsilie. Funguje tak, že akúkoľvek dlhú adresu URL zmení na kratší a čitateľnejší odkaz. Okrem toho, že takýto odkaz je viac sexy, je oveľa jednoduchšie ho zdieľať, kopírovať alebo dokonca šíriť ústne. Je to dôležité najmä v situáciách, keď vaše publikum nemôže fyzicky kliknúť na váš odkaz. Skrátené adresy URL tak môžu zvýšiť interakciu až o 39 %. Konečná skrátená adresa URL môže vyzerať takto: http://ms6.cz/1P. Keď používateľ klikne na skrátenú verziu, je automaticky presmerovaný na cieľovú adresu URL. Pomocou skracovača adries URL môžete skrátenú adresu URL vložiť do tela správy a ušetriť cenné znaky (to je veľmi dôležité pre správy SMS s limitom 160 znakov). To môžete využiť na lepší opis produktu alebo služby, ktorú ponúkate, a tým prilákať nových zákazníkov a zvýšiť predaj.

Pre ilustráciu si pozrite priložené obrázky.

Pôvodný text správy s vloženou dlhou adresou URL: Neskrátený URL Text správy po vložení odkazu upraveného skracovačom: Skrátená adresa URL V pravom dolnom rohu si všimnite najmä dĺžku správy a počet SMS, na ktoré bude správa rozdelená.

Vytvorme teraz spoločne SMS kampaň, aby ste si mohli lepšie predstaviť výhody používania nášho skracovača.

Vytvorenie novej krátkej adresy URL

Pri vytváraní kampane vyberte typ, ktorý chcete použiť (hromadná kampaň, inteligentná kampaň), potom nastavte kanál (SMS alebo Viber so zálohou SMS), vyberte vhodný názov kampane a prejdite na výber kontaktu. Vyberte kontakty, ktoré chcete použiť v kampani, a prejdite na ďalší krok, ktorým je vyplnenie textu správy v prípade hromadnej kampane (máte možnosť použiť kontakty z adresára, CSV/Excel, súbor vCard alebo môžete čísla zadať ručne). V prípade inteligentnej kampane sa text SMS správy vyplní za obchodnou stránkou a textom správy chatovej aplikácie (správa Viber - tu tiež môžete použiť skracovač URL).

A tu sa dostávame k samotnému skracovaču adries URL. Pod oknom na vkladanie textu správy kliknite na položku "Skracovač URL" a vyberte možnosť "Nové krátke URL". Zadajte dlhú adresu URL odkazu, ktorý chcete skrátiť, vyberte jednu z krátkych domén (na našom Portáli si môžete vybrať z týchto domén - ur7.fr, u1.pm, ms6.fr, ms6.cz alebo msg.bg) a kliknite na tlačidlo "Vytvoriť". Váš nový skrátený odkaz sa zobrazí v ponuke a pomocou ikon vpravo od odkazu ho môžete vložiť do textu správy, upraviť ho alebo úplne odstrániť.

Použitie existujúcej adresy URL

Pre tých z vás, ktorí v minulosti používali skracovač adries URL, som zahrnul možnosť použiť možnosť "Existujúce krátke URL". Tu môžete vybrať jeden z predtým vytvorených krátkych odkazov a pomocou tlačidla "Pridať" ho pridať do zoznamu, kde ho potom môžete pomocou ikony vložiť do textu správy, rovnako ako pri vytváraní novej krátkej adresy URL.

Krátky odkaz na súbor

Pomocou nášho skracovača môžete tiež vytvoriť krátky odkaz na súbor. Kliknite na tlačidlo "Pridať súbor" a pomocou tlačidla "Vybrať súbor" vyberte súbor, z ktorého chcete vytvoriť krátku adresu URL. Vyberte dĺžku platnosti od jedného dňa do dvoch mesiacov, vyberte krátku doménu a kliknite na tlačidlo "Nahrať". Ikonu použite na pridanie krátkeho odkazu na text, pozri predchádzajúci odsek.

S touto funkciou sú spojené určité obmedzenia - maximálna veľkosť súboru je 5 MB a povolené sú len tieto typy súborov: .gif, .jpg, .jpeg, .png, .tiff, .wav, .mpeg, .xlsx, .xls, .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .txt, .csv.

Zostáva už len vyplniť ostatné požadované informácie a odoslať kampaň. Gratulujeme - vaša kampaň bola úspešne odoslaná a vďaka nášmu skracovaču adries URL ste ušetrili kredity na ďalšie kampane a viac potenciálnych zákazníkov. ;-)

Správca skracovača

Ak chcete spravovať svoje odkazy, v Správcovi skracovača sú uložené všetky skrátené adresy URL, ktoré ste doteraz vytvorili. V zozname môžete vidieť typ, názov, počet kliknutí, dátum ukončenia platnosti a či je skracovač aktívny (s možnosťou vypnutia). Potom sú tu ikony "Upraviť", "Zmazať" a "Nástenka" (kde môžete upravovať, vymazávať alebo zobrazovať podrobnejšie informácie).

Ak vám z nejakého dôvodu nevyhovuje náš skracovač, môžete použiť iné skracovače, spomedzi mnohých by som spomenul niekoľko najobľúbenejších, a to Bitly, Rebrandly, TinyURL, BL.INK a Clickmeter.

Využite vaše hromadné kampane naplno a začnite využívať výhody nášho skracovača adries URL už vo vašej ďalšej kampani. SKRACUJTE a presvedčte sa o výhodách tejto skvelej funkcionality na vlastné oči!