Co je to profil ID odesílatele a jak jej mohu použít?

Buďte králem úspory času, energie a zdrojů při odesílání zpráv vytvořením profilu odesílatele. Víme, že jste zaneprázdnění a chceme vám pomoci usnadnit život. V jednom profilu odesílatele můžete snadno nastavit konkrétní typ odesílatele pro každou zemi zvlášť. Tato funkce je užitečná zejména v případě, že podnikáte na mezinárodní úrovni. Vytvoření, úpravu nebo odstranění profilu lze provést snadno a rychle přímo na webovém portálu. Pokud potřebujete změnit typ odesílatele v některé zemi a využíváte rozhraní API, jednoduše jej obměníte přímo v BulkGate Portálu.

Jak použít profil odesílatele při vytváření SMS kampaně

Jak to funguje?

Vytvořme profil odesílatele pro společnost "Good News International". Tento profil se bude jmenovat "GNI" a bude obsahovat čtyři země s různými typy odesílatelů:

  • Albánie (systémové číslo)
  • Dánsko (textový odesílatel - "GNI Denmark")
  • Estonsko (vlastní číslo - "+372 58 9999999")
  • Irsko (textový odesílatel - "GNI Ireland")

Nyní přejdeme k vytvoření SMS kampaně (platí i pro Smart SMS a notifikační SMS), kterou odešleme současně do Albánie, Dánska, Estonska a Irska. Ve druhém kroku kampaně vybereme v poli Typ odesílatele profil "GNI". Jen do toho!

BulkGate při odesílání SMS automaticky doručí SMS s typem odesílatele nastaveným v našem profilu "GNI". Pokud chceme posílat zprávy do jedné země (např. Irska) a použijeme profil odesílatele, bude naše zpráva doručena pomocí textového odesílatele "GNI Ireland".

Vytvořené profily můžeme přejmenovat nebo odstranit. Dále lze změnit typ odesílatele nebo odstranit zemi, do které již nechceme kampaně odesílat. Podrobné informace o tomto užitečném nástroji naleznete v našem centru nápovědy.

Vytvoření profilu odesílatele