Čo je profil ID odosielateľa a ako ho môžem používať?

Buďte kráľom úspory času, energie a zdrojov pri odosielaní správ vytvorením profilu odosielateľa. Vieme, že ste zaneprázdnení, a chceme vám pomôcť uľahčiť život. V jednom profile odosielateľa môžete jednoducho nastaviť konkrétny typ odosielateľa pre každú krajinu. Táto funkcia je obzvlášť užitočná, ak podnikáte na medzinárodnej úrovni. Vytvorenie, úpravu alebo vymazanie profilu môžete vykonať rýchlo a jednoducho priamo na webovom portáli. Ak potrebujete zmeniť typ odosielateľa v niektorej krajine a používate API, jednoducho ho zmeňte priamo v portáli BulkGate.

Ako používať profil odosielateľa pri vytváraní SMS kampane

Ako to funguje?

Vytvorme profil odosielateľa pre "Good News International". Tento profil sa bude nazývať "GNI" a bude obsahovať štyri krajiny s rôznymi typmi odosielateľov:

  • Albánsko (systémové číslo)
  • Dánsko (textový odosielateľ - "GNI Denmark")
  • Estónsko (vlastné číslo - "+372 58 9999999")
  • Írsko (textový odosielateľ - "GNI Ireland")

Teraz prejdeme k vytvoreniu SMS kampane (platí aj pre Smart SMS a notifikačné SMS), ktorá sa má odoslať súčasne do Albánska, Dánska, Estónska a Írska. V druhom kroku kampane vyberte v poli Typ odosielateľa profil "GNI". Choďte do toho!

BulkGate pri odosielaní SMS automaticky doručí SMS s typom odosielateľa nastaveným v našom profile "GNI". Ak chceme posielať správy do jednej krajiny (napr. Írska) a použijeme profil odosielateľa, naša správa bude doručená pomocou textového odosielateľa "GNI Ireland".

Vytvorené profily môžeme premenovať alebo odstrániť. Môžeme tiež zmeniť typ odosielateľa alebo odstrániť krajinu, do ktorej už nechceme kampane odosielať. Podrobné informácie o tomto užitočnom nástroji nájdete v našom centre pomoci.

Vytvoriť profil odosielateľa