Projekt BulkGate

Jest dofinansowany przez Unię Europejską

BulkGate to narzędzie do komunikacji i marketingu, które umożliwia małym i średnim firmom skuteczną komunikację z ich grupą docelową za pośrednictwem wielu kanałów z minimalnym wysiłkiem i niskim kosztem. BulkGate wprowadza rewolucyjne rozwiązanie w komunikacji.

EU
MPO