HTTP SMS API

Vyberte si jednu z našich HTTP SMS API a začněte komunikovat se světem.

HTTP SMS API a její funkce

Jednoduchá implementace do vašeho systému

Rychlé doručení vašich SMS

Jednoduchá administrace na BulkGate SMS Portálu

HTTP Simple API

Přečíst API dokumentaci

HTTP Advanced API

  • HTTP API s mnoha funkcemi navíc, které oceníte
  • Využijte naplno možností SMS zpráv
  • Vhodná pro složitější projekty, které kladou vyšší nároky na SMS bránu
Přečíst API dokumentaci

PHP/Nette SDK

  • Kompletní balíček pro rychlé napojení do PHP projektů
  • Vestavěná podpora pro Nette framework
  • Zjednodušte si práci. Integrujte SMS bránu snadno a rychle do vašich PHP projektů
Přečíst API dokumentaci

HTTP Low Level API

  • HTTP API s nejvyšší propustností
  • Obtížnější pro nastavení a provoz než ostatní HTTP API
  • Vhodné pro projekty, které vyžadují odesílání velkého množství SMS zpráv v jednom požadavku
Přečíst API dokumentaci

Srovnejte si naše HTTP SMS API dle funkcí

Funkce Simple API Advanced API PHP/Nette SDK Low level API
Podpora metody POST done done done done
Podpora metody GET done clear clear done
Odeslání notifikační SMS done done done done
Odeslání hromadné SMS done done done done
Zjištění stavu kreditu done done clear done
Naplánování odeslání SMS done done done done
Podpora dlouhých SMS done done done done
Potvrzení o doručení přes web hook (http PUSH) done done done done
Inbox (přijaté SMS) přes web hook (http PUSH) done done done done
Unicode SMS done done done done
Flash SMS done done done done
Odeslání SMS kontaktům ze skupiny v adresáři clear done clear clear
Personalizace SMS zpráv pomocí proměnných (šablonování) clear done done clear
Podpora různých textů u hromadné SMS clear done done done
Podpora čísel v národním formátu done done done clear
Ověření správnosti formátu telefonních čísel před odesláním clear clear done clear
Rychlé nastavení typu odesílatele done done done clear
Podpora BulkGate profilů odesílatele done done done clear
Konfigurace typu odesílatele dle států clear clear done done
Komprimace požadavku při odesílání clear clear done clear
Integrace do Nette frameworku clear clear done clear