HTTP SMS API

Vyberte si jednu z našich HTTP SMS API a začněte komunikovat se světem.

HTTP SMS API a její funkce

Jednoduchá implementace do vašeho systému

Rychlé doručení vašich SMS

Jednoduchá administrace na BulkGate SMS Portálu

HTTP Simple API

Přečíst API dokumentaci

HTTP Advanced API

  • HTTP API s mnoha funkcemi navíc, které oceníte
  • Využijte naplno možností SMS zpráv
  • Vhodná pro složitější projekty, které kladou vyšší nároky na SMS bránu
Přečíst API dokumentaci

PHP/Nette SDK

  • Kompletní balíček pro rychlé napojení do PHP projektů
  • Vestavěná podpora pro Nette framework
  • Zjednodušte si práci. Integrujte SMS bránu snadno a rychle do vašich PHP projektů
Přečíst API dokumentaci

Srovnejte si naše HTTP SMS API dle funkcí

Funkce Simple API
v1.0
Advanced API
v2.0
PHP/Nette SDK
v2.0
Podpora metody POST done done done
Podpora metody GET done clear clear
Odeslání notifikační SMS done done done
Odeslání hromadné SMS done done done
Zjištění stavu kreditu done done clear
Naplánování odeslání SMS done done done
Podpora dlouhých SMS done done done
Potvrzení o doručení přes web hook (http PUSH) done done done
Inbox (přijaté SMS) přes web hook (http PUSH) done done done
Unicode SMS done done done
Flash SMS done done done
Odeslání SMS kontaktům ze skupiny v adresáři clear done clear
Personalizace SMS zpráv pomocí proměnných (šablonování) clear done done
Podpora různých textů u hromadné SMS clear done done
Podpora čísel v národním formátu done done done
Ověření správnosti formátu telefonních čísel před odesláním clear clear done
Rychlé nastavení typu odesílatele done done done
Podpora BulkGate profilů odesílatele done done done
Konfigurace typu odesílatele dle států clear clear done
Komprimace požadavku při odesílání clear clear done
Integrace do Nette frameworku clear clear done

Podporované kanály HTTP SMS API

Kanál Simple API
v1.0
Advanced API
v2.0
PHP/Nette SDK
v2.0
SMS done done done
Viber clear done done
Mobile Connect done done done