HTTP SMS API

Vyberte si jednu z našich HTTP SMS API a začnite komunikovať so svetom.

HTTP SMS API a jej funkcie

Jednoduchá implementácia do vášho systému

Rýchle doručenie vašich SMS

Jednoduchá administrácia na BulkGate SMS Portáli

HTTP Simple API

Přečíst API dokumentaci

HTTP Advanced API

  • HTTP API s mnohými funkciami navyše, ktoré oceníte
  • Využite naplno možností SMS správ
  • Vhodná pre zložitejšie projekty, ktoré kladú vyššie nároky na SMS bránu
Přečíst API dokumentaci

PHP/Nette SDK

  • Kompletný balík pre rýchle napojenie do PHP projektov
  • Vstavaná podpora pre Nette framework
  • Zjednodušte si prácu. Integrujte SMS bránu ľahko a rýchlo do vašich PHP projektov
Přečíst API dokumentaci

HTTP Low Level API

  • HTTP API s najvyššou priepustnosťou
  • Ťažšie pre nastavenie a prevádzku ako ostatní HTTP API
  • Vhodné pre projekty, ktoré vyžadujú odosielanie veľkého množstva SMS správ v jednom požiadavke
Přečíst API dokumentaci

Porovnajte si naše HTTP SMS API podľa funkcií

Funkcie Simple API Advanced API PHP/Nette SDK Low level API
Podpora metódy POST done done done done
Podpora metódy GET done clear clear done
Odoslanie notifikačné SMS done done done done
Odoslanie hromadnej SMS done done done done
Zistenie stavu kreditu done done clear done
Naplánovanie odoslanie SMS done done done done
Podpora dlhých SMS done done done done
Potvrdenie o doručení cez web hook (http PUSH) done done done done
Inbox (prijaté SMS) cez web hook (http PUSH) done done done done
Unicode SMS done done done done
Flash SMS done done done done
Odoslanie SMS kontaktom zo skupiny v adresári clear done clear clear
Personalizácia SMS správ pomocou premenných (šablónovanie) clear done done clear
Podpora rôznych textov u hromadnej SMS clear done done done
Podpora čísel v národnom formáte done done done clear
Overenie správnosti formátu telefónnych čísel pred odoslaním clear clear done clear
Rýchle nastavenie typu odosielateľa done done done clear
Podpora BulkGate profilov odosielateľa done done done clear
Konfigurácia typu odosielateľa podľa štátov clear clear done done
Komprimácia požiadavke pri odosielaní clear clear done clear
Integrácia do Nette frameworku clear clear done clear