HTTP SMS API

Vyberte si jednu z našich HTTP SMS API a začnite komunikovať so svetom.

HTTP SMS API a jej funkcie

Jednoduchá implementácia do vášho systému

Rýchle doručenie vašich SMS

Jednoduchá administrácia na BulkGate SMS Portáli

HTTP Simple API

Přečíst API dokumentaci

HTTP Advanced API

  • HTTP API s mnohými funkciami navyše, ktoré oceníte
  • Využite naplno možností SMS správ
  • Vhodná pre zložitejšie projekty, ktoré kladú vyššie nároky na SMS bránu
Přečíst API dokumentaci

PHP/Nette SDK

  • Kompletný balík pre rýchle napojenie do PHP projektov
  • Vstavaná podpora pre Nette framework
  • Zjednodušte si prácu. Integrujte SMS bránu ľahko a rýchlo do vašich PHP projektov
Přečíst API dokumentaci

Porovnajte si naše HTTP SMS API podľa funkcií

Funkcie Simple API
v1.0
Advanced API
v2.0
PHP/Nette SDK
v2.0
Podpora metódy POST done done done
Podpora metódy GET done clear clear
Odoslanie notifikačné SMS done done done
Odoslanie hromadnej SMS done done done
Zistenie stavu kreditu done done clear
Naplánovanie odoslanie SMS done done done
Podpora dlhých SMS done done done
Potvrdenie o doručení cez web hook (http PUSH) done done done
Inbox (prijaté SMS) cez web hook (http PUSH) done done done
Unicode SMS done done done
Flash SMS done done done
Odoslanie SMS kontaktom zo skupiny v adresári clear done clear
Personalizácia SMS správ pomocou premenných (šablónovanie) clear done done
Podpora rôznych textov u hromadnej SMS clear done done
Podpora čísel v národnom formáte done done done
Overenie správnosti formátu telefónnych čísel pred odoslaním clear clear done
Rýchle nastavenie typu odosielateľa done done done
Podpora BulkGate profilov odosielateľa done done done
Konfigurácia typu odosielateľa podľa štátov clear clear done
Komprimácia požiadavke pri odosielaní clear clear done
Integrácia do Nette frameworku clear clear done

Podporované kanály HTTP SMS API

Kanál Simple API
v1.0
Advanced API
v2.0
PHP/Nette SDK
v2.0
SMS done done done
Viber clear done done
Mobile Connect done done done