HTTP SMS API

Wybierz jedno z naszych API HTTP i zacznij komunikować się ze światem z poziomu swojej aplikacji.

Funkcje API HTTP SMS

Prosta implementacja do Twojego systemu

Szybka dostawa SMS

Prosta administracja na BulkGate Portalu SMS

HTTP Simple API

Przeczytaj DOCS

HTTP Advanced API

  • API HTTP z wieloma dodatkowymi funkcjami, które docenisz
  • Wykorzystaj pełnię możliwości wiadomości SMS
  • Odpowiednie dla bardziej skomplikowanych projektów, które stawiają wyższe wymagania bramce SMS
Przeczytaj DOCS

PHP/Nette SDK

  • Kompletny pakiet do szybkiej integracji z projektami PHP
  • Wbudowane wsparcie dla frameworka Nette
  • Uprość swoją pracę. Zintegruj bramkę SMS szybko i łatwo do swoich projektów PHP
Przeczytaj DOCS

Porównanie funkcji naszych API HTTP SMS

Funkcja Simple API
v1.0
Advanced API
v2.0
PHP/Nette SDK
v2.0
Wsparcie dla metody POST done done done
Wsparcie dla metody GET done clear clear
Wysyłanie powiadomień SMS done done done
Wysyłanie masowych SMS done done done
Sprawdzenie salda kredytowego done done clear
Zaplanuj wysyłkę SMS done done done
Wsparcie dla długich SMS done done done
Raport o dostawie za pośrednictwem web hook (http PUSH) done done done
Skrzynka odbiorcza (akceptowane SMS) za pośrednictwem web hook (http PUSH) done done done
SMS w formacie Unicode done done done
Flash SMS done done done
Wysyłanie SMS do kontaktów z grupy w książce adresowej clear done clear
Personalizacja SMS za pomocą zmiennych (szablony) clear done done
Wsparcie dla różnych tekstów wiadomości dla masowych SMS clear done done
Wsparcie dla numerów w formacie krajowym done done done
Weryfikacja poprawności formatu numeru telefonu przed wysłaniem clear clear done
Szybkie ustawienie typu nadawcy done done done
Wsparcie dla profili nadawcy BulkGate done done done
Konfiguracja typu nadawcy zgodnie z krajami clear clear done
Kompresuj żądanie podczas wysyłania clear clear done
Integracja z frameworkiem Nette clear clear done

Obsługiwane kanały API SMS HTTP

Kanał Simple API
v1.0
Advanced API
v2.0
PHP/Nette SDK
v2.0
SMS done done done
Viber clear done done
Mobile Connect done done done