Prečo je SMS marketing skvelým nástrojom na Black Friday?

Black Friday je dňom výpredajov, zliav a úspor, ale prichádza len raz za rok. Čo teda môžete urobiť, aby bol tento deň čo najúspešnejší? Keďže najväčší nákupný sviatok na svete je už za rohom, rozhodli sme sa vám priniesť niekoľko užitočných tipov a rád, ktoré vám pomôžu pripraviť, nastaviť a zrealizovať vašu SMS kampaň na Black Friday tak dobre, že budete nadšení jej výsledkami. Podporíte tak svojich zákazníkov, aby vo vašom obchode nakúpili viackrát a v budúcnosti sa k vám vracali!

Začnite pripravovať kampane v predstihu a pripravte si záložné akcie

Nikdy nie je príliš skoro na to, aby ste začali plánovať marketingové SMS kampane na Black Friday. Rovnako ako pri iných kampaniach by ste mali začať plánovať niekoľko týždňov vopred.

Hoci sa to môže zdať ako veľa práce a veľká časová investícia, SMS marketing je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako osloviť zákazníkov a prinútiť ich, aby sa zapojili do komunikácie s vašou značkou. Oplatí sa venovať čas príprave a neskôr uvidieť výborné výsledky svojej Black Friday SMS kampane!

Segmentujte svoje publikum pomocou segmentácie zákazníkov

Predtým, ako začnete komunikovať so svojím publikom, je dôležité vedieť, kto všetko vlastne je vaše publikum. Pri príprave kampane na Black Friday vám segmentácia publika umožní prispôsobiť obsah a komunikáciu jedinečným potrebám každej skupiny.

Segmentácia na základe demografických údajov, ako je vek či pohlavie, je dobrým východiskom, ale nestačí. Mali by ste brať do úvahy najmä psychografické údaje (záujmy), geografické údaje (lokalita), správanie (nákupné zvyky).

 • Marketingová segmentácia (stará metóda)

  • Demografické: vek, pohlavie, povolanie, vzdelanie, príjem, rodinný stav, náboženstvo, etnický pôvod.
  • Geografické: poloha, podnebie, počasie, hustota obyvateľstva
 • Segmentácia zákazníkov (moderná metóda)

  • Behaviorálne: úroveň lojality, štádium pripravenosti, frekvencia nákupu, príležitosť nákupu, status kupujúceho
  • Psychografické: osobnosť, hodnoty, presvedčenie, záujmy, životný štýl, koníčky

Tieto informácie môžete použiť na vytvorenie osobnejších skúseností pre svojich zákazníkov. Ak napríklad viete, že niektorí vaši zákazníci žijú v bezprostrednej blízkosti vášho podniku, môžete im prispôsobiť správu ponukou dopravy zdarma. Zákazníkov, ktorí žijú ďaleko od vašej spoločnosti, môžete motivovať tým, že im ponúknete dopravu zadarmo pri objednávkach nad 50 EUR.

Metóda demografickej segmentácie (marketingová segmentácia) hľadá spoločné charakteristiky v rámci spoločnosti. Ale pozor, nevýhodou tohto prístupu je, že veľmi zovšeobecňuje a mnohokrát je zastaraný. To, že je niekto 40-ročný muž, neznamená, že sa bude zaujímať o rovnaké veci ako iní 40-roční muži, však? Ak sa zamyslíme nad tým, čo má väčšiu váhu z hľadiska podobnosti našich zákazníkov, bude to vek a pohlavie (demografické údaje) vašich zákazníkov alebo to, ako ich správanie pri nákupe? Osobne by som určite zacielil SMS kampaň na základe správania svojich zákazníkov.

Segmentácia podľa správania sa časom vyvinula do moderného prístupu. Vďaka najnovším technologickým pokrokom sa táto metóda segmentácie stala v súčasnosti ešte relevantnejšou. Nové technológie vám poskytujú viac informácií o zákazníkoch a umožňujú sledovať ich vzorce správania. Zozbierané skutočné údaje znamenajú, že viete, kto sú vaši zákazníci, čo chcú a aký prístup oceňujú. Inými slovami, vďaka tomuto modernému prístupu bude vaša segmentácia zákazníkov podrobná, presná a hlavne dynamická, t. j. vždy aktuálna.

Svoju segmentáciu môžete urobiť ešte prehľadnejšou tým, že ju skombinujete s ďalšími premennými a charakteristikami súvisiacimi s metrikami elektronického obchodu. To vám pomôže lepšie pochopiť, čo vaši zákazníci hľadajú a ako s vašou stránkou komunikujú.

Napríklad:

Konverzný pomer - Konvertujú niektoré segmenty častejšie ako iné? Prečo? Je obsah na jednej z vašich vstupných stránok pre jednu skupinu relevantnejší ako pre inú?

Celoživotná hodnota zákazníka - Existuje rozdiel v čase, ktorý zákazníci strávia na vašej stránke v závislosti od toho, do ktorého segmentu patria? Ak áno, čo môže byť príčinou tohto rozdielu?

Náklady na získanie zákazníka - Majú niektoré segmenty vyššie náklady na získanie zákazníka ako iné? Znamená to, že by ste sa pri snahe zvýšiť objem predaja alebo znížiť náklady mali viac zamerať na ne?

Priemerná hodnota objednávky - Majú rôzne segmenty rôzne priemerné hodnoty objednávok? Existujú nejaké podobnosti medzi tými, ktorí si objednávajú drahé produkty (alebo služby), v porovnaní s tými, ktorí si ich neobjednávajú?

Plánujte Black Friday SMS kampane na strategické časy

 • Najlepší čas na odoslanie: Pracovné dni
 • Najlepší čas na doručenie: v čase špičky (ráno a večer)

Svoje SMS kampane na Black Friday by ste mali naplánovať na strategické časy. To znamená, že by ste ich nemali posielať počas víkendu, keď je menej pravdepodobné, že ľudia budú kontrolovať svoje mobilné telefóny. Najlepší čas na odoslanie SMS je počas týždňa, ale to závisí od toho, aký typ podniku máte a na koho sa zameriavate.

Posielanie marketingových kampaní SMS v čase najväčšej špičky je najlepšie, pretože v tom čase si bude kontrolovať telefón viac ľudí. Špičky sa zvyčajne vyskytujú ráno (7-9 hodín ráno) a večer (17-19 hodín večer). Ľudia majú tendenciu kontrolovať svoje telefóny počas týchto hodín oveľa častejšie ako v iných denných hodinách.

Ak sa zameriavate na zákazníkov v určitej oblasti, môžete na odosielanie SMS kampaní Black Friday použiť aj geografické ohraničenie. Môžete nastaviť virtuálnu hranicu okolo oblasti a posielať marketingové SMS správy ľuďom, ktorí do nej vstúpia alebo ju opustia. Je to veľmi efektívne, pretože vám to umožňuje zamerať sa na zákazníkov, ktorí sa nachádzajú v blízkosti vášho obchodu.

Dajte svojej Black Friday uvítacej správe silný podnet

Keď sa zákazník zaregistruje do vášho marketingového programu SMS, dáva vám povolenie posielať mu správy. Ako sa však uistíte, že zo správ získa hodnotu?

Najprv použite stimul. Môže to byť veľká zľava alebo dokonca darček zadarmo výmenou za registráciu. Ujasnite si, čo ponúkate, a uistite sa, že je to niečo, čo vaši zákazníci ocenia (aj keď ide len o ich osobné údaje). Čím lepší je stimul, tým je pravdepodobnejšie, že sa ľudia zaregistrujú a zostanú s vašou značkou dlhodobo v kontakte.

Udržujte vašu správu krátku, konkrétnu a naliehavú

Na Black Friday máte veľmi obmedzený počet znakov, s ktorými môžete pracovať. Dobrým pravidlom je, aby bola vaša správa krátka a stručná, ale zároveň dostatočne úplná, aby ľudia vedeli, čo ponúkate a ako to môžu využiť. Používajte radšej jednoduchý jazyk, ako napríklad "Ušetrite" alebo "Ponuka", než dlhé opisy typu "Najlepšia ponuka v histórii!" alebo "Najväčšia úspora v histórii!". Ak máte pochybnosti, spýtajte sa sami seba, či by ste tejto správe rozumeli, keby vám ju niekto poslal prostredníctvom textovej správy - ak nie, zjednodušte ju ešte viac, kým nebude dávať zmysel.

Ak je vaša ponuka časovo citlivá alebo si vyžaduje nejakú akciu z ich strany (napríklad prihlásenie sa na odber), uistite sa, že informácie o časovej citlivosti objednávky sú jasne komunikované.

Majte na pamäti, že vaše propagačné správy Black Friday sa budú zobrazovať spolu s ponukami iných predajcov. Uistite sa preto poriadne, že práve tá vaša ponuka vynikne. Pripojte pútavý obrázok alebo video prostredníctvom skráteného url odkazu a povedzte ľuďom, čo môžu očakávať, keď naň kliknú. Ak ponúkate dopravu zadarmo pri objednávkach nad určitú sumu, nezabudnite to uviesť vopred.

Rozhodne nezabudnite na konci správy pridať jasnú výzvu na akciu (CTA). To je tá najdôležitejšia časť vašej propragačnej správy na Black Friday - ak ľudí nevyzvete, aby konali, nebudú konať!

Použite atraktívnu výzvu na akciu (CTA)

CTA je vaša posledná šanca, ako prinútiť ľudí, aby sa zapojili do správy, ktorú posielate. Používajte CTA, ktorá je jasná a zrozumiteľná. Kópia by mala obsahovať kľúčové výhody prijatia akcie a mala by byť relevantná pre vaše publikum. Mala by byť tiež jednoduchá, aby používatelia po prečítaní SMS správy mohli ľahko nasledovať svoje rozhodnutie o nákupe alebo iné akčné kroky, o ktoré boli požiadaní.

Skvelým príkladom je "Rezervujte si teraz" alebo "Získajte to teraz" - obe sú veľmi priame, ale obsahujú aj slovo "teraz", takže vyniknú na pozadí ostatných CTA ako naliehavá výzva (a nie sú ani príliš dlhé!).

Najlepšie je, ak je CTA na Black Friday v súlade s identitou vašej značky vo všetkých kanáloch (vrátane e-mailového marketingu, príspevkov v sociálnych médiách, webových stránok atď.)

Bez ohľadu na to, či na kampaň Black Friday používate SMS alebo chatovaciu platformu pre obchod, ako je Viber, Whatsapp alebo Messenger, môžete testovať A/B verzie vášho CTA prvku. Výsledky vám prezradia, ktorá z verzií bola efektívnejšia pri vyvolaní požadovanej akcie.

Jasne sa identifikujte, aby ste sa vyhli spamom vyzerajúcim ako správy

Aby príjemca nevyhodnotil vašu správu ako spam, je potrebné vytvoriť správu tak, aby príjemca na prvý pohľad identifikoval, od koho správa pochádza, kto ju poslal a za akým účelom.

Vyhnite sa používaniu predvoleného identifikátora operátora textových správ, ktorý je zvyčajne dlhým reťazcom číslic a písmen, ktorý sa dá ťažko prečítať, nieto ešte zapamätať. Ak to operátori vo vašej krajine povoľujú, použite ID odosielateľa textových správ (alfa ID odosielateľa) s názvom vašej spoločnosti alebo značky.

Zahrňte možnosti odhlásenia

Vždy chcete do svojich správ zahrnúť možnosť odhlásenia. Ľudia budú s väčšou pravdepodobnosťou súhlasiť, ak budú vedieť, že sa môžu odhlásiť, a tiež preto, že tak budete vyzerať ako zodpovedná spoločnosť, ktorá rešpektuje súkromie svojich zákazníkov.

Možnosti odhlásenia môžete zahrnúť do uvítacej správy, ale je tiež dobrým zvykom poskytnúť ľuďom možnosť kedykoľvek sa odhlásiť. Ak napríklad pri odosielaní správy odpovedia "STOP" alebo "UNSUBSCRIBE", okamžite ich odhlásite zo zoznamu (na to môžete potrebovať povolenie).

Doporpučujem tiež zahrnúť možnosť odhlásenia do uvítacej SMS správy, ako aj odkaz na vaše zásady ochrany osobných údajov. Pomôže to uistiť ľudí, že rešpektujete ich súkromie a nebudete ich informácie zdieľať so žiadnymi tretími stranami.

Vytvorte exkluzívny SMS promo kód

Okrem zasielania všeobecného propagačného kódu by ste mali uviesť aj exkluzívny kód určený len pre vašich odberateľov SMS správ. Pomôže im to zabezpečiť, aby sa ako prví dozvedeli o všetkých špeciálnych ponukách alebo akciách. Vďaka tomu budú mať aj pocit, že sú súčasťou vašej značky, a je pravdepodobnejšie, že si ju budú predplácať aj v budúcnosti.

Uistite sa, že propagačné kódy si zákazníci pri zadávaní pri pokladni ľahko zapamätajú, a to tak, že budú krátke, jednoduché a konzistentné s tým, ako ste značku prezentovali na iných miestach (napr. v e-mailoch alebo v sociálnych médiách). Ak je to možné, snažte sa nepoužívať čísla, pretože tie môžu byť pre ľudí s dyslexiou alebo podobnými poruchami ťažšie.

Ak je to možné, vytvorte pre každý kanál iné kódy (napr. SMS vs. Viber Business message vs. Whatsapp). Takto, ak už niekto použil svoj kód na jednom kanáli, nebude fungovať na inom!

Potom sledujte, koľko príjmov ste z tejto propagácie dosiahli prostredníctvom analytických nástrojov, ako je Google Analytics alebo Mixpanel - budete prekvapení!

Sledujte kliknutia na odkazy a analyzujte svoju kampaň Black Friday z minulého roka

Kľúčom ku každej úspešnej marketingovej kampani je testovanie, sledovanie a analýza údajov. Ak nebudete zbierať údaje, nebudete mať čo analyzovať, a teda ani čo zlepšovať pri budúcoročnom úsilí v rámci Black Friday. Zistite, čo vo vašich SMS kampaniach fungovalo a čo nie, analýzou údajov zozbieraných z minuloročnej kampane Black Friday aj z aktuálnej kampane.

Získate tak predstavu o tom, ktoré prístupy sa pre vašu značku osvedčili a ktoré naopak pre vás alebo vašich zákazníkov nefungovali. Krása používania SMS marketingu spočíva v tom, že je univerzálny - dá sa efektívne použiť počas Black Friday a zároveň kedykoľvek inokedy počas roka!

Majte pripravenú SMS správu s ospravedlnením pre prípad chýb

V každom podnikaní sa niečo pokazí. Majte preto pripravený plán pre prípad, že sa niečo pokazí. Budete musieť byť pripravení ospravedlniť sa a napraviť to, ak zákazník nie je spokojný so svojím nákupom alebo sa vyskytnú nejaké problémy. Uistite sa, že váš tím služieb zákazníkom dokáže rýchlo riešiť sťažnosti, aby zákazníci neboli frustrovaní z čakania na odpoveď.

Presvedčte sa, že existuje proces, v rámci ktorého bude každá sťažnosť vybavená okamžite a bezchybne. To docielite pridelením konkrétnych zodpovedností - napríklad ktorý člen tímu bude zodpovedný za odpovede na kanáloch sociálnych médií alebo e-mailové adresy - aby každý vedel, čo má robiť, keď dostane sťažnosť od nespokojných zákazníkov!

Uľahčite ľuďom nakupovanie

Jedným z najlepších spôsobov, ako povzbudiť ľudí, aby u vás nakúpili, je čo najviac im to uľahčiť. Odstráňte všetky prekážky, ktoré by bránili rýchlemu a pohodlnému nákupu, napríklad vyžadovanie stolného počítača alebo dlhý čas načítania. Uistite sa, že vaša webová lokalita je prispôsobená pre mobilné zariadenia, aby k nej zákazníci mohli pristupovať na svojich telefónoch, tabletoch a iných zariadeniach, keď nakupujú v obchodoch.

Uistite sa, že je jasné, čo sa predáva, aby zákazníci nemali žiadne nejasnosti o tom, čo kupujú, keď kliknú na váš odkaz. Uistite sa, že s tým nie sú spojené žiadne skryté náklady - ak si váš výrobok vyžaduje pred použitím montáž alebo inštaláciu, uistite sa, že tieto informácie sú uvedené vopred, aby zákazníci neboli neskôr prekvapení dodatočným poplatkom, keď dostanú svoju objednávku.

Môžete tiež uľahčiť platbu za vaše výrobky tým, že budete akceptovať kreditné karty a iné formy platby, ktoré zákazníci už poznajú. Ak predávate výrobok, ktorý si vyžaduje montáž alebo inštaláciu, ponúknite bezplatnú dopravu pri objednávkach nad určitú sumu, aby ľudia nemuseli platiť navyše, aby dostali svoj tovar.

Záver

Najlepší spôsob, ako maximalizovať vplyv vašej SMS kampane na Black Friday, je kreatívne spracovanie správ a uistenie sa, že posielate správnu správu správnej osobe. Ak chcete dosiahnuť lepšiu návratnosť investícií zo sviatočného predaja, využite tieto tipy a uistite sa, že vaša kampaň je čo najefektívnejšia.

Na záver možno povedať, že SMS marketing na Black Friday je rovnako silný a účinný ako akýkoľvek iný marketingový nástroj. Je to len otázka nájdenia správnej stratégie pre vašu firmu.